| |

Baby gadgets

We hebben het idee gekregen dat de zorg voor een baby lastig is. Het kost veel tijd en dat past niet bij de verwachtingen van onze veeleisende maatschappij. Tegenwoordig is er voor ieder soort probleem wel een middel of gadget te koop. Er is een hele industrie, gewijd aan het bedenken en creëren van “essentiële” babyproducten. Producten om onze kleintjes veilig te kunnen vervoeren, om ze te helpen zich sneller te ontwikkelen, om tegemoet te komen aan onze volwassen behoeftes en producten om onze kleintjes bezig te houden. Alles om maar zo snel mogelijk onafhankelijkheid te creëren. Stap eens een babywinkel in en kijk eens om je heen wat er allemaal is verzonnen om je baby maar niet vast te hoeven houden.

Wat heeft een baby nou écht nodig om veilig en gezond op te groeien?

Eigenlijk zijn de behoeftes van een mensenbaby niet heel veel anders dan de behoeftes van een volwassen mens. Wie kent hem nog? Maslow’s behoeftepiramide? Ook voor baby’s is deze heel bruikbaar. Je bent niet klaar als je baby gevoed is en een schone luier heeft. Dan begint het pas.

Een baby die geen voedsel krijgt gaat dood. Die snappen we. Een baby die wel gevoed wordt maar niet veilig wordt gehouden, raakt beschadigd of gaat dood. Een baby, die zich niet veilig voelt, zal het moeilijk vinden om liefdevol contact te ervaren. Een baby die geen of weinig (lichamelijk) contact ervaart met de mensen om zich heen, is niet in staat om zich geliefd en gewaardeerd te voelen.  Een baby die zich niet geliefd voelt raakt beschadigd of gaat dood. Een baby die zich niet geliefd voelt is niet in staat om zich optimaal te ontwikkelen. 

Sociaal contact

We worden sociaal en emotioneel gevormd door contact en communicatie met andere mensen. Dat kan niet worden vervangen door producten. We zijn sociale wezens. We hebben sociaal contact nodig. Innovatieve gadgets en middeltjes maken het leven misschien makkelijker, maar niet beter. In tegendeel zelfs. Heel veel volwassenen bezwijken onder de sociale druk. Door de hoge sociale verwachtingen voelen ze zich tekort schieten. Door de veeleisende en perfectionistische maatschappij hebben we weinig tijd om gewoon mens te zijn. Om relaties op te bouwen. Sociaal contact lijkt een optie. Iets wat je doet in de tijd die overblijft wanneer je alles dat je ‘moet’ in het dagelijks leven hebt gedaan. Sociaal contact is geen ‘optie’. Het is cruciaal in ons welzijn.

Ook onze baby’s hebben sociaal contact nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Newborns zijn geprogrammeerd om in contact te zijn met zijn of haar ouders. Ze weten namelijk dat ze de zorg van hun ouders nodig hebben om te kunnen overleven. Instinctief doen ze er dus alles aan om ervoor te zorgen dat ze zich binden aan hun ouders en andersom. Wanneer moeder en baby van elkaar gescheiden worden levert dat protest op. Logisch, want een baby voelt dat het zijn moeder nodig heeft om veilig te zijn. Anderzijds wil een moeder ook instinctief op haar baby reageren. Een moeder weet vanuit haar oer, dat haar baby volledig van haar afhankelijk is om te kunnen overleven. Al die dingen die we hebben bedacht om het ouderschap makkelijker te maken werken misschien op korte termijn, maar uiteindelijk heeft je kindje maar één ding écht nodig. Namelijk dat zijn ouders er voor hem zijn. Die hem voorzien van voeding, veiligheid, contact en liefde. Deze dingen heeft hij allemaal nodig zich optimaal te ontwikkelen. Dat is met geen enkele tool of gadget te vervangen.   

Vergelijkbare berichten