|

Nut en noodzaak van nachtvoedingen

Voor een pasgeboren baby bestaat er geen onderscheid tussen dag en nacht. In de baarmoeder werd de baby 24 uur per dag gevoed via de navelstreng. Na de geboorte verandert het voedingspatroon voor een baby. Een baby kan geleidelijk steeds meer melk per voeding drinken waardoor het aantal voedingen heel geleidelijk afneemt.

Nachtvoedingen zijn voor pasgeboren baby’s essentieel. De maagcapaciteit van een jonge baby is zo klein en stug dat het maar hele kleine hoeveelheden voeding per keer kan verwerken. De combinatie van lichte verteerbaarheid en een kleine maaginhoud maakt dat een baby heel vaak ( gemiddeld 8 tot 12 keer per etmaal) om een voeding vraagt. Te lange perioden tussen de voedingen zorgt ook voor grote schommelingen in de bloedsuikerspiegel. Dit is weer nadelig voor de ontwikkeling van je kindje. Ook voor de hersenontwikkeling is het heel belangrijk dat een kindje vaak gevoed wordt met suikerrijke moedermelk.

Naast de voeding, zijn deze nachtelijke momenten ook belangrijk voor de hechting, gevoel van nabijheid en geborgenheid. Je baby leert dat je er voor hem bent als hij je nodig heeft, ook ‘s nachts. Het huidcontact dat je baby tijdens de voeding krijgt, zorgt ervoor dat je kindje zich veilig en geborgen voelt en snel weer rustig in slaap kan vallen. Baby’s die op verzoek worden gevoed gedurende dag en nacht, huilen minder.

Nachtvoedingen:

  • Voorzien in de fysieke behoefte aan voeding
  • Bevorderen de hersenontwikkeling
  • Voorzien in de behoefte aan huidcontact en nabijheid
  • Hebben een beschermend effect tegen wiegendood
  • Zorgen voor een verhoogde prolactine spiegel, die belangrijk is voor de melkproductie
  • Zorgen voor het onderdrukken van de vruchtbaarheid (let op: geen voorbehoedsmiddel)
  • Zorgen voor het vrijkomen van oxytocine, waardoor de kwaliteit van de slaap voor zowel moeder als baby verbeterd wordt.

Kortom, nachtvoedingen zijn fysiologisch gezien normaal babygedrag voor ten minste de eerste zes levensmaanden. In veel gevallen zelfs langer. 

Vergelijkbare berichten