| | |

De beste start voor je borstvoedingsavontuur

Borstvoeding is de meest natuurlijke voeding voor je baby. Mensenmelk die speciaal is gemaakt voor mensenbaby’s bevat alles wat je baby nodig heeft. Borstvoeding is niet beter dan kunstvoeding, borstvoeding is de norm, kunstvoeding het alternatief. De meeste moeders zijn prima in staat om hun kinderen borstvoeding te geven. Helaas is de reguliere zorg rondom borstvoeding nog grotendeels gebaseerd op flesvoeding adviezen. Dit heeft alles te maken met de agressieve marketingcampagnes van de kunstvoedingsindustrie vanaf de jaren ‘60. In die tijd heeft de kunstvoedingsindustrie de advisering rondom borstvoeding letterlijk overgenomen. Nog steeds gebeurt het (soms, gelukkig niet altijd!) dat moeders in het kraambed verkeerde en onnatuurlijke adviezen krijgen, die de kans van slagen om borstvoeding te geven tot een minimum beperken. Zonde! Vooral ook omdat de meeste moeders die het wel heel graag hadden gewild hier zichzelf de schuld van geven. Bijna alle verhalen van mislukte borstvoeding hebben álles te maken met verkeerde voorlichting.

‘Do the best you can, until you know better, then do better’

Reflexen

Wanneer je baby wordt geboren beschikt het over allerlei natuurlijke reflexen. Deze reflexen helpen hem bij alles wat hij nodig heeft om die eerste tijd buiten de buik te kunnen overleven. Veel baby’s zijn prima in staat om na de geboorte zelf de borst van de moeder te vinden, zijn hoofdje op te tillen en zelf aan te happen. Die eerste keer aanhappen vlak na de geboorte is super belangrijk voor de inprenting. Dit moment is alles bepalend over de verdere borstvoedingsperiode. Ook hierbij is ontspanning weer het magische woord. Zorg dat je ontspannen ligt, met je bovenlijf iets omhoog. Je baby ligt met zijn buik op jouw buik en met het hoofdje in de buurt van je borst. Laat je baby rustig zoeken en neem de tijd om hem aan te laten happen.

Biological nurturing

Vanuit de zorg worden we snel gestimuleerd om te gaan zitten bij het aanleggen en voeden. Zeker die eerste voedingen is dit alles behalve ontspannen. Voor jezelf als het al geen aangename houding (denk even terug naar wat er allemaal aan die onderkant is gebeurd) en voor je kindje is het ook heel onnatuurlijk om vanaf die kant goed aan te happen. De zwaartekracht helpt hem juist tegen in plaats van mee en je moet hem met het hoofdje naar je borst toe duwen. Je kindje kan dit als een bepaalde vorm van dwang ervaren. Hij heeft zelf namelijk helemaal geen controle, terwijl hij vanuit zijn instinct dat juist wel zou moeten hebben.

Biological nurturing, ofwel instinctief voeden is de meest natuurlijke voedingshouding waarbij je baby optimaal gebruik kan maken van zijn natuurlijke instincten en reflexen. Je ligt onderuit gezakt, maar niet helemaal plat op je rug, met je baby verticaal op je buik. Je ondersteunt je kindje met je arm zodat hij niet van je af kan rollen. Het is fijn om daar een kussen onder te leggen. Je kindje kan in deze houding perfect zelf aan happen en heeft over het algemeen weinig begeleiding nodig. Naast deze houding zijn er nog veel meer borstvoedingshoudingen mogelijk. Probeer uit en kijk wat voor jullie werkt. Meestal vergt het even oefening maar jullie worden er al snel heel handig in.

Goed aanleggen

Om de borstvoeding goed op gang te krijgen zijn de eerste dagen cruciaal. De essentie van borstvoeding is dat de baby goed is aangelegd. Een baby die goed is aangelegd, kan voldoende melk uit de borst halen. Die eerste dagen is de melkproductie niet enorm, maar dat hoeft ook niet. Je baby’tje heeft echt maar kleine beetjes per keer nodig. Zowel voor het op gang komen van de borstvoeding (vraag-aanbod principe) en het voldoende binnen krijgen van de aanwezige eerste melk, de super waardevolle colostrum, is het essentieel dat je baby goed is aangelegd.

Voeden op verzoek

Voor het slagen van de borstvoeding is het belangrijk dat vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd zijn. Jouw borsten maken melk aan zodra daar vraag naar is, dus wanneer je je kindje aanlegt. Die eerste tijd is even wennen. Voor het aanmaken van voldoende borstvoeding is het belangrijk dat je je kindje niet beperkt in de voedingen. Voeden op verzoek houdt in dat je je kindje voedt op het moment dat het daar naar vraagt. Je kleintje geeft subtiele hongersignalen af om aan te geven dat het trek begint te krijgen. Het vergt even wat oefening maar al snel zal je die signalen gaan herkennen. Het is belangrijk om direct in te spelen op de behoefte van je kindje, ongeacht hoe lang het geleden is dat het heeft gedronken. Het op de klok voeden is een typisch flesvoeding fenomeen. Op je borst zitten geen maatstreepjes en zeker in het begin kost het wat oefening voor je kindje om steeds voldoende melk uit de borst te halen. Daarbij is ook het maagje van je baby nog piepklein die eerste dagen en heeft je kindje fysiologisch gezien gewoon echt minimaal 10 a 12 keer per dag een voeding nodig.

Bijvoeden

Soms wordt in het ziekenhuis al bij gevoed, al dan niet met kunstvoeding omdat er te weinig melk zou zijn. Je baby’tje is gemaakt om die eerste dagen door te komen met hele kleine hoeveelheden voeding per keer. De maaginhoud van je kersverse baby neemt die eerste week heel geleidelijk toe van 5 tot 60cc. Je borsten hebben dus echt even de tijd om steeds meer borstvoeding aan te maken. En dat kunnen ze het beste doen als er regelmatig om voeding gevraagd wordt. Door bij te voeden wordt dat vraag-aanbod systeem verstoord. Je kindje is voldaan en zal dus niet om een voeding vragen, terwijl jouw lichaam afhankelijk is van die vraag om voldoende melk aan te maken. Eenmaal in dat cirkeltje is het heel lastig om daar weer uit te komen.

De belangrijkste tips

Er valt nog héél veel meer te vertellen over borstvoeding. De belangrijkste tips om borstvoeding te laten slagen op een rij:

♥ Zorg na de bevalling voor minimaal een uur ongestoord huid-op-huid contact waarbij je kindje zich voor de eerste keer zelf kan aanleggen en aan de borst kan drinken.

♥ Zorg dat je baby altijd goed is aangelegd. Heb je hier problemen mee? Schakel dan zo snel mogelijk de professionele hulp van een gecertificeerde lactatiekundige in.

♥ Voed op verzoek. Beperkt je kindje niet in voedingen. Niet in hoeveelheid en ook niet in tijdsduur.

♥ Reageer snel op de signalen van je baby. Voorkom dat je baby echt moet gaan huilen voordat het aan de borst kan drinken.

♥ Geef toe aan clusteren. Het is heel belangrijk voor het verloop van de borstvoeding dat je kleintje hier de tijd voor krijgt.

♥ Wees terughoudend met bijvoeden.

Borstvoeding hoort geen pijn te doen. Onze ervaring is wel dat je tepels moeten wennen aan de voedingen. Wij hebben beide, die eerste dagen toch wel wat pijn ervaren bij het aanleggen. Na enkele dagen was dit over, het was echt een kwestie van wennen. Belangrijk daarbij is wel dat alleen het aan happen eventjes pijnlijk is, maar zodra de melkstroom op gang is de pijn helemaal weg is. Blijft de pijn? Zoek dan hulp!

Vergelijkbare berichten