Moeder natuurlijk logo

Je bent zo sterk als je grootste overtuiging

Ons brein zit vol overtuigingen. Bewuste en onbewuste overtuigingen. Helpend en niet helpend. Onze diepste overtuigingen bepalen voor een groot deel ons handelen. Onze onbewuste overtuigingen sturen onze gedachten aan en onze gedachten bepalen ons handelen. Het lijkt misschien ver gezocht maar onze onbewuste overtuigingen bepalen voor een groot deel de uitkomst van je bevalling.

Natuurlijk heb je niet op álle omstandigheden invloed, maar op wél op de manier waarop je ermee omgaat. Dat heeft dan weer alles te maken met je gedachten en hoe je daarnaar handelt. In aanloop naar de bevalling is het goed om te onderzoeken welke onbewuste overtuigingen je gedachten bepalen. Hoe denk je over de geboorte? Welk beeld heb je ervan? Hoe denk je dat het zal verlopen? Verwacht je bij voorbaat al dat het je niet lukt en het uit zal draaien op een keizersnede? Welke overtuigingen zorgen ervoor dat jij niet vol vertrouwen naar de bevalling uitkijkt? Om je overtuigingen boven water te krijgen is het in de eerste plaats goed om naar je verlangens te kijken.


Hoe ziet jouw droombevalling eruit?

Als jij echt volledig de regie zou hebben over je bevalling en er niets in de wereld zou zijn dat het verloop kan hinderen. Hoe zou je bevalling er dan uitzien? Laat je fantasie de vrije loop en steeds als je een belemmering voelt, bedenk je dan dat in deze fantasiewereld geen plek is voor belemmerende overtuigingen. Ga door met het opschrijven van je grootste verlangens. Als je dat hebt gedaan ga je jouw verhaal teruglezen. Dit keer ga je je aandacht wél leggen op de stukken waar je weerstand voelt. Ga nu opschrijven waarom je denkt dat je in het echte leven niet de bevalling van je dromen kunt hebben. Ga op onderzoek uit en beantwoordt de volgende vraag: Waarom denk je dat het anders zal lopen dan je hoopt? Welke overtuigingen heb jij rondom geboorte? Als jij echt gelooft in deze overtuiging (en dat doe je, want daar zijn het overtuigingen voor), dan bepaalt dat je handelen en uiteindelijk dus ook het verloop van je bevalling. Als jij ervan overtuigd bent dat bevallen veel pijn doet en je dat vast niet aankunt, dan zal dat zo zijn. Als jij ervan overtuigd bent dat je ingeleid moet worden omdat je kindje toch niet op tijd komt, dan zal dat zo zijn. Je onbewuste 'ik' zal altijd bevestiging zoeken in dat wat je al 'weet'. Als je je hiervan bewust bent kan je op zoek naar kennis en informatie om je overtuiging te ontkrachten. Je zet je onbewuste 'ik' buitenspel door op bewust niveau op zoek te gaan naar informatie die het tegendeel bewijst. De enige manier om de weg vrij te maken naar je dromen en verlangens, is om de overtuigingen die je tegenhouden daar te komen, uit de weg te ruimen.

Opdracht 1. Hoe ziet jouw droombevalling eruit?

Opdracht 2. Waarom denk je dat het niet zal gaan zoals je het allerliefste zou willen?

Ik wil graag op de hoogte blijven van alle interessante en waardevolle dingen die Moeder Natuurlijk doet en deelt.