Moeder natuurlijk logo

DE WAARDE VAN LIEFDE

Wanneer je kleintje net geboren is, is hij nog klein, kwetsbaar en hulpeloos. Voor zijn voedsel en verzorging is hij volledig afhankelijk van volwassenen. Je kindje weet dit maar al te goed en daarom zal hij er instinctief alles aan doen om je aandacht te krijgen en vast te houden. Hij wil je koste wat het kost bij zich in de buurt houden. Hij weet, als ik alleen ben, ben ik in gevaar.

De waarde van liefde

​Je baby heeft jou nodig.

Zoals we eerder in onze blog ‘het vierde trimester' hebben verteld, is een baby eigenlijk nog niet af als hij wordt geboren. Dat geldt voor zijn fysieke ontwikkeling, maar ook voor zijn emotionele ontwikkeling. Baby’s zijn het ruwe materiaal voor een zelf, een eigen ‘ik’. Elke baby heeft een genetische blauwdruk. In zekere zin is het emotionele systeem voorgeprogrammeerd, maar het systeem is nog niet compleet. Om het systeem verder te kunnen ontwikkelen is de baby afhankelijk van input van de mensen om hem heen. Je baby stemt zijn emotionele systeem af op de mensen waarmee hij het meest in contact is. 

Fysiologisch is een mensenbaby nog volledig afhankelijk van zijn moeder. Voor zijn welzijn en overlevingskansen is het heel belangrijk dat hij te allen tijde dicht bij zijn moeder in de buurt is. Hij is van haar afhankelijk voor voeding, maar ook voor het reguleren van zijn hartslag en bloeddruk, voor het ontwikkelen van zijn immuunsysteem. Haar beweging en aanrakingen reguleren zijn spieractiviteit en (groei)hormoonspiegel. Haar lichaam houdt hem warm en door hem veiligheid en geborgenheid te bieden met haar nabijheid, houdt ze stresshormonen weg. Dit is de basis voor een optimale groei en ontwikkeling van je kindje. Hier lees je meer over de fysiologische blauwdruk van een baby.

Je baby heeft dus een moeder nodig waar hij van op aan kan. Die hem begrijpt en die adequaat reageert op zijn signalen. That’s where het moedergevoel comes in. De natuur heeft het zo bedacht, dat wanneer je kindje geboren wordt, jij per direct beschikt over een nieuwe set functies. Voelsprieten. De oxytocine, die vrij komt tijdens de geboorte, zorgt ervoor dat je overweldigd wordt door een ultiem liefdesgevoel voor je baby. Daardoor voel je dat je met je hele lichaam dit kleintje wil beschermen, wil liefhebben en in leven wil houden.

Dat moedergevoel zorgt ervoor dat jij je ook niet fijn voelt wanneer je baby zich niet prettig voelt. Je wil er zo snel mogelijk voor zorgen dat jouw baby zich weer comfortabel voelt. Dan voel jij je ook weer een stuk beter. Dat betekent dat je met je lijf direct wil reageren wanneer je baby huilt. In het begin is dat onwennig, omdat je je baby nog niet zo goed kent en je zijn signalen moet leren kennen. Al snel weet je instinctief heel goed op de signalen van je baby te reageren. Tenminste, wanneer er sprake is van een veilige hechting. In onze eerdere blog lees je welke nadelige gevolgen de toediening van kunstmatige oxytocine kan hebben op het hechtingsproces.

Wat is hechting eigenlijk?

‘Hechting is de duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer opvoeders. Veilig gehechte kinderen zullen in perioden van stress de nabijheid zoeken van personen aan wie zij gehecht zijn.’

 Het is niet perse zo dat een kind zich hecht aan degene die hem eten en drinken geeft. Een kind zal zich hechten aan degene die het meest sociale contact met hem heeft. Emotionele communicatie is het allerbelangrijkst tijdens het hechtingsproces.

De eerste hechtingsrelaties in het leven van je baby vormen het prototype voor alle relaties die hij in zijn verdere leven zal hebben. Het verloop van het hechtingsproces is heel belangrijk voor de mate waarin je kind zich gewaardeerd voelt, zelfvertrouwen heeft en gewend is anderen te vertrouwen. Dit basisvertrouwen is weer van groot belang bij het aangaan van nieuwe vriendschappen en relaties. Een baby die gewend is dat er met empathie op zijn gevoelens wordt gereageerd zal zelf ook in staat zijn empathie te tonen. Een baby die gewend is dat er niet of negatief op zijn gevoelens wordt gereageerd zal zelf ook niet goed in staat zijn om op de gevoelens van anderen te reageren.

Baby 428395 960 720

Ontwikkeling van het emotionele systeem

Naast het adequaat inspelen op de basale oerbehoeftes van je baby, is het voor de emotionele ontwikkeling van je kindje ook heel belangrijk dat je op hem reageert. Zoals eerder gezegd is het emotionele systeem nog volop in ontwikkeling. Je kindje weet van zichzelf nog niet hoe hij op bepaalde gevoelens moet reageren. Daar heeft hij jou voor nodig. Om zijn emotionele systeem te ontwikkelen zal je baby zich constant aan jou spiegelen. Hij is zich er namelijk nog niet van bewust dat hij een eigen ‘ik’ is, een eigen wezen. Hij leert van iedere emotionele ervaring.

Als jouw baby huilt, wil hij je iets vertellen. Er is iets mis en hij heeft jou nodig om dat op te lossen. Dit kan van alles zijn. Eerst gaat het vooral om een adequate reactie op zijn basale levensbehoeftes, maar al snel wil hij vaker ‘spiegelen’. Hoe reageert mama als ik oogcontact maak. Kijkt ze weg of gaat ze lachen? Hoe reageert mama als ik geluidjes maak? Maakt ze contact of krijg ik geen reactie? Hoe reageert mama als ik pijn heb of ga huilen? Komt ze me troosten, wordt ze boos, of komt ze helemaal niet? En als ze wat groter zijn; mag ik hier aankomen of beter van niet? Moet ik naar die vreemde mevrouw lachen, of niet? Alle reacties die jij je kind geeft vormen zijn emotionele systeem. Jij wordt de toetssteen, de bron van zijn sociale leerproces.

Een baby, die structureel geen of weinig reactie krijgt op zijn verzoeken tot contact, zal leren dat het geen zin heeft om zijn emoties te uiten. Er wordt immers toch niet op gereageerd. Je baby leert dat zijn gevoelens er niet toe doen. Een baby die vaak negatieve feedback krijgt zal ook stoppen met zijn gevoelens te uiten of juist extreem gaan reageren op bepaalde gevoelens. Niet alleen nu, maar in alle relaties die hij aan zal gaan in zijn leven. Een baby op wie adequaat wordt gereageerd zal leren hoe hij zijn emoties het beste kan reguleren. Hij ervaart dat het fijn is als er op zijn emoties wordt gereageerd en hij zal dit gegeven ook meenemen in zijn toekomstige relaties. Je kindje leert snel wat wel en niet kan of mag en dat hij altijd bij je terecht kan als er iets mis is. Wat het ook is. Hij leert dat je er voor hem bent. Hij leert dat hij geliefd is en er mag zijn. Hij leert de waarde van liefde kennen.

Meer blogs

Ik wil graag op de hoogte blijven van alle interessante en waardevolle dingen die Moeder Natuurlijk doet en deelt.